اسکنر ۴۴ اینچ

 • Scan 600-44-20 & 20 HA


  قابلیت ها

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت ارتقا اسکنر سیاه و سفید به رنگی
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1118 میلی متر (44 اینچ)
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1194میلی متر(47 اینچ) 
  Max Media Width: 1194 mm (47 inch)
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1118میلی متر(44 اینچ)
  (Max Scan Width: 1118 mm (44 inch 
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه
  نامحدود
  Unlimited
   Daily Throughput
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software


   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Scan 600-44-40 & 40 HA

  قابلیت ها
   

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1118 میلی متر (44 اینچ)
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  --------------------------------------------------------------------------------------------
   رنگی: 5/5 متر بر دقیقه (3/6 اینچ بر ثانیه)
   Color: 5.5 m/min (3.6 inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1194میلی متر(47 اینچ) 
  Max Media Width: 1194 mm (47 inch)
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1118میلی متر(44 اینچ)
  (Max Scan Width: 1118 mm (44 inch
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه نامحدود
  Unlimited
  Daily Throughput
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Scan 600-44-60 & 60 HA

  قابلیت ها
   

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1118 میلی متر (44 اینچ)
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر
    

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  ------------------------------------------------------------------------------------------
   رنگی: 7 متر بر دقیقه (4/6 اینچ بر ثانیه)
  Color: 7 m/min (4.6 inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1194میلی متر(47 اینچ) 
  Max Media Width: 1194 mm (47 inch)
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1118میلی متر(44 اینچ)
  (Max Scan Width: 1118 mm (44 inch 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه نامحدود
  Unlimited
  Daily Throughput
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

اسکنر عرض ۵۵ اینچ

 • Scan 600-55-20 & 20 HA

   

  قابلیت ها
   

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت ارتقا اسکنر سیاه و سفید به رنگی
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1397 میلی متر (55 اینچ)
  • قابلیت ارتقا پهنای اسکن به 60 اینچ
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر
    
   

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1601میلی متر(63 اینچ) 
  Max Media Width: 1601 mm (63 inch)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1397میلی متر(55 اینچ)
  (Max Scan Width: 1397 mm (55 inch 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه نامحدود
  Unlimited
   Daily Throughput
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Scan 600-55-40 & 40 HA

  قابلیت ها
   

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1397 میلی متر (55 اینچ)
  • قابلیت ارتقا پهنای اسکن به 60 اینچ
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
   رنگی: 5/5 متر بر دقیقه (3/6 اینچ بر ثانیه)
  Color: 5.5 m/min (3.6 inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1601میلی متر(63 اینچ) 
  Max Media Width: 1601 mm (63 inch)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1397میلی متر(55 اینچ)
  (Max Scan Width: 1397 mm (55 inch
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه نامحدود
  Unlimited
   Daily Throughput
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Scan 600-55-60 & 60 HA

  قابلیت ها
   

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1397 میلی متر (55 اینچ)
  • قابلیت ارتقا پهنای اسکن به 60 اینچ
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
   رنگی: 7 متر بر دقیقه (4/6 اینچ بر ثانیه)
  Color: 7 m/min (4.6 inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1601میلی متر(63 اینچ) 
  Max Media Width: 1601 mm (63 inch)
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1397میلی متر(55 اینچ)
  (Max Scan Width: 1397 mm (55 inch 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه نامحدود
  Unlimited
   Daily Throughput
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

اسکنر ۶۰ اینچ

 • Scan 600-60-20 & 20 HA

  قابلیت ها
   

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت ارتقا اسکنر سیاه و سفید به رنگی
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1524 میلی متر (60 اینچ)
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1601میلی متر(63 اینچ)
  Max Media Width: 1601 mm (63 inch)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1524میلی متر(60 اینچ)
  (Max Scan Width: 1524 mm (60 inch
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه نامحدود

  Unlimited
   Daily Throughput
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Scan 600-60-40 & 40 HA

  قابلیت ها
   

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1524 میلی متر (60 اینچ)
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  رنگی: 5/5 متر بر دقیقه (3/6 اینچ بر ثانیه)
  Color: 5.5 m/min (3.6 inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1601میلی متر(63 اینچ) 
  Max Media Width: 1601 mm (63 inch)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1524میلی متر(60 اینچ)
  (Max Scan Width: 1524 mm (60 inch 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه نامحدود
  Unlimited
  Daily Throughput 
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Scan 600-60-60 & 60 HA

  قابلیت ها
   

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1524 میلی متر (60 اینچ)
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر
    
   

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  رنگی: 7 متر بر دقیقه (4/6 اینچ بر ثانیه)
  Color: 7 m/min (4.6 inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1601میلی متر(63 اینچ) 
  Max Media Width: 1601 mm (63 inch)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1524میلی متر(60 اینچ)
  (Max Scan Width: 1524 mm (60 inch 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه
  نامحدود
  Unlimited
  Daily Throughput
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

اسکنر-چاپگر و کپی لیزری عریض

 • ROWE RCS 4000

  قابلیت ها
   

  • سرعت چاپ و کپی 4 متر بر دقیقه
  • سرعت اسکن 6 متر بر دقیقه
  • قابلیت ارتقا اسکنر سیاه و سفید به رنگی
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • قابلیت کپی از 999-1 برگ
  • پهنای قابل اسکن 914-200 میلی متر (36 اینچ)
  • دارای سیستم برش اتوماتیک کاغذ رول
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • قابلیت چاپ، کپی،اسکن و بایگانی انواع کتاب، روزنامه، منسوجات، اسناد حقوقی و غیره بصورت ورقه
  • قابلیت ارسال فایل اسکن شده به web، شبکه و رایانه
  • دقت سخت افزاری اسکنرو چاپگر 600 × 1200 DPI
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • دارای 2 رول اتوماتیک جهت کپی و چاپ و قابلیت ارتقا به 3  رول
  • قابلیت اتصال سیستم On Line Folding  جهت تا کردن نقشه های چاپ شده
     

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید / رنگی: 6 متر بر دقیقه (رنگی: 2/66متر بر دقیقه)
  B&W/Color: 6 m/min (2.66 m/min color)
  Scanner Speed
  سرعت چاپ 4 متر بر دقیقه
  M/MIN  4
  Print Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 965میلی متر(38 اینچ) 
  Orginal Width: 965 mm (38 inch)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای اسکن: 914میلی متر(36 اینچ)
  (Max Media Width: 914 mm (36 inch 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  طول قابل چاپ: 176 متر
  Print Length: 176 m
  Document Size
  رابط اتصال Standard: Ethernet 10/100/1000 MBit/sRJ45 Interface
  دقت سخت افزاری 600 × 1200  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی اسکنر
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی (انتخابی)
  B/W, 16-bit Grayscale, Color (Option)
  Scanner Output  Formats
  وزن کاغذ قابل چاپ
  60 تا 110 گرم بر متر مربع
   
  60-110  gr/m2
  Printer Paper Weight
  نوع کاغذ قابل چاپ Plain, transparent, recycling, fluorescent, colored paper Printer Paper type
  پرتکل شبکه
    TCP/IP, NETBEUI (SMB), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD, other protocols are supported via an external print server
  Network Protocol
  ساختار فایل چاپگر  TAPE9, LZW, Multipage TIFF,Calcomp 906/907, HCBS, PNG, JPEG,  ,HPGL,  HPGL2, HPRTL, TIFF G2/ G3/ G4, Packed Bits, CALS 1 and 2 ,CGM, PostScript Level 2 and 3, PDF, PDF-A, Multipage PDF/PDF-A Printer File Format
  نوع چاپگر سیاه و سفید لیزری LED
  Electro photographic (LED) with OPC drum, Black & white
  Printer Output Format
  ساختار فایل خروجی اسکن TIFF (uncompressed, Packbits, G3, G4 und LZW), TIFF-JPG, PDF-JPG, PDF
  (uncompressed, LZW und G4), PDF-A, CALS, JPEG 2000; JPEG
   
  Scan File Format
  ضخامت سند قابل اسکن 2 میلی متر
  2 mm
  Thickness of Original
  وزن و ابعاد   315kg / 1375 × 850 × 1170 mm (W.D.H)
  Weight & Dimensions

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • ROWE RCS 6000

  قابلیت ها

  • سرعت چاپ و کپی 6 متر بر دقیقه
  • سرعت اسکن 12 متر بر دقیقه
  • قابلیت ارتقا اسکنر سیاه و سفید به رنگی
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • قابلیت کپی از 999-1 برگ
  • پهنای قابل اسکن 914-200 میلی متر (36 اینچ)
  • دارای سیستم برش اتوماتیک کاغذ رول
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • قابلیت چاپ، کپی،اسکن و بایگانی انواع کتاب، روزنامه، منسوجات، اسناد حقوقی و غیره بصورت ورقه
  • قابلیت ارسال فایل اسکن شده به web، شبکه و رایانه
  • دقت سخت افزاری اسکنرو چاپگر 600 × 1200 DPI
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • دارای 2 رول اتوماتیک جهت کپی و چاپ و قابلیت ارتقا به 3 یا 4 رول
  • قابلیت اتصال سیستم On Line Folding  جهت تا کردن نقشه های چاپ شده
    
   

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید / رنگی: 12 متر بر دقیقه (رنگی: 4متر بر دقیقه)
  B&W/Color: 12 m/min (4 m/min color)
  Scanner Speed
  سرعت چاپ 6 متر بر دقیقه
  M/MIN  6
  Print Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 965میلی متر(38 اینچ) 
  Orginal Width: 965 mm (38 inch)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای اسکن: 914میلی متر(36 اینچ)
  (Max Media Width: 914 mm (36 inch 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  طول قابل چاپ: 176 متر
  Print Length: 176 m
  Document Size
  رابط اتصال Standard: Ethernet 10/100/1000 MBit/sRJ45 Interface
  دقت سخت افزاری 600 × 1200  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی اسکنر
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی (انتخابی)
  B/W, 16-bit Grayscale, Color (Option)
  Scanner Output  Formats
  وزن کاغذ قابل چاپ
  60 تا 110 گرم بر متر مربع
   
  60-110  gr/m2
  Printer Paper Weight
  نوع کاغذ قابل چاپ Plain, transparent, recycling, fluorescent, colored paper Printer Paper type
  پرتکل شبکه
    TCP/IP, NETBEUI (SMB), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD, other protocols are supported via an external print server
  Network Protocol
  ساختار فایل چاپگر  TAPE9, LZW, Multipage TIFF,Calcomp 906/907, HCBS, PNG, JPEG,  ,HPGL,  HPGL2, HPRTL, TIFF G2/ G3/ G4, Packed Bits, CALS 1 and 2 ,CGM, PostScript Level 2 and 3, PDF, PDF-A, Multipage PDF/PDF-A Printer File Format
  نوع چاپگر سیاه و سفید لیزری LED
  Electro photographic (LED) with OPC drum, Black & white
  Printer Output Format
  ساختار فایل خروجی اسکن TIFF (uncompressed, Packbits, G3, G4 und LZW), TIFF-JPG, PDF-JPG, PDF
  (uncompressed, LZW und G4), PDF-A, CALS, JPEG 2000; JPEG
   
  Scan File Format
  ضخامت سند قابل اسکن 2 میلی متر
  2 mm
  Thickness of Original
  وزن و ابعاد   315kg / 1375 × 850 × 1170 mm (W.D.H)
  Weight & Dimensions

   
   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • ROWE RCS 8000

  قابلیت ها

  • سرعت چاپ و کپی 8 متر بر دقیقه
  • سرعت اسکن 12 متر بر دقیقه
  • قابلیت ارتقا اسکنر سیاه و سفید به رنگی
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • قابلیت کپی از 999-1 برگ
  • پهنای قابل اسکن 914-200 میلی متر (36 اینچ)
  • دارای سیستم برش اتوماتیک کاغذ رول
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • قابلیت چاپ، کپی،اسکن و بایگانی انواع کتاب، روزنامه، منسوجات، اسناد حقوقی و غیره بصورت ورقه
  • قابلیت ارسال فایل اسکن شده به web، شبکه و رایانه
  • دقت سخت افزاری اسکنرو چاپگر 600 × 1200 DPI
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • دارای 4 رول اتوماتیک جهت کپی و چاپ و قابلیت ارتقا به 6 رول
  • قابلیت اتصال سیستم On Line Folding  جهت تا کردن نقشه های چاپ شده
    
    

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید / رنگی: 12 متر بر دقیقه (رنگی: 4متر بر دقیقه)
  B&W/Color: 12 m/min (4 m/min color)
  Scanner Speed
  سرعت چاپ 8 متر بر دقیقه
  M/MIN  8
  Printing Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 965میلی متر(38 اینچ) 
  Orginal Width: 965 mm (38 inch)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای اسکن: 914میلی متر(36 اینچ)
  (Max Media Width: 914 mm (36 inch 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  طول قابل چاپ: 176 متر
  Print Length: 176 m
  Document Size
  رابط اتصال Standard: Ethernet 10/100/1000 MBit/sRJ45 Interface
  دقت سخت افزاری 600 × 1200  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی اسکنر
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی (انتخابی)
  B/W, 16-bit Grayscale, Color (Option)
  Scanner Output  Formats
  وزن کاغذ قابل چاپ
  60 تا 110 گرم بر متر مربع
   
  60-110  gr/m2
  Printer Paper Weight
  نوع کاغذ قابل چاپ Plain, transparent, recycling, fluorescent, colored paper Printer Paper type
  پرتکل شبکه
    TCP/IP, NETBEUI (SMB), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD, other protocols are supported via an external print server
  Network Protocol
  ساختار فایل چاپگر  TAPE9, LZW, Multipage TIFF,Calcomp 906/907, HCBS, PNG, JPEG,  ,HPGL,  HPGL2, HPRTL, TIFF G2/ G3/ G4, Packed Bits, CALS 1 and 2 ,CGM, PostScript Level 2 and , PDF, PDF-A, Multipage PDF/PDF-A Printer File Format
  نوع چاپگر سیاه و سفید لیزری LED
  Electro photographic (LED) with OPC drum, Black & white
  Printer Output Format
  ساختار فایل خروجی اسکن TIFF (uncompressed, Packbits, G3, G4 und LZW), TIFF-JPG, PDF-JPG, PDF
  (uncompressed, LZW und G4), PDF-A, CALS, JPEG 2000; JPEG
   
  Scan File Format
  ضخامت سند قابل اسکن 2 میلی متر
  2 mm
  Thickness of Original
  وزن و ابعاد   315kg / 1375 × 850 × 1170 mm (W.D.H)
  Weight & Dimensions

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • ROWE RCS 9000

  قابلیت ها

  • سرعت چاپ و کپی 10 متر بر دقیقه
  • سرعت اسکن 12 متر بر دقیقه
  • قابلیت ارتقا اسکنر سیاه و سفید به رنگی
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • قابلیت کپی از 999-1 برگ
  • پهنای قابل اسکن 914-200 میلی متر (36 اینچ)
  • دارای سیستم برش اتوماتیک کاغذ رول
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • قابلیت چاپ، کپی،اسکن و بایگانی انواع کتاب، روزنامه، منسوجات، اسناد حقوقی و غیره بصورت ورقه
  • قابلیت ارسال فایل اسکن شده به web، شبکه و رایانه
  • دقت سخت افزاری اسکنرو چاپگر 600 × 1200 DPI
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • دارای 4 رول اتوماتیک جهت کپی و چاپ و قابلیت ارتقا به 6 رول
  • قابلیت اتصال سیستم On Line Folding  جهت تا کردن نقشه های چاپ شده
    
   

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید / رنگی: 12 متر بر دقیقه (رنگی: 4متر بر دقیقه)
  B&W/Color: 12 m/min (4 m/min color)
  Scanner Speed
  سرعت چاپ 10 متر بر دقیقه
  M/MIN  10
  Printing Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 965میلی متر(38 اینچ) 
  Orginal Width: 965 mm (38 inch)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای اسکن: 914میلی متر(36 اینچ)
  (Max Media Width: 914 mm (36 inch 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  طول قابل چاپ: 176 متر
  Print Length: 176 m
  Document Size
  رابط اتصال Standard: Ethernet 10/100/1000 MBit/sRJ45 Interface
  دقت سخت افزاری 600 × 1200  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی اسکنر
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی (انتخابی)
  B/W, 16-bit Grayscale, Color (Option)
  Scanner Output  Formats
  وزن کاغذ قابل چاپ
  60 تا 110 گرم بر متر مربع
   
  60-110  gr/m2
  Printer Paper Weight
  نوع کاغذ قابل چاپ Plain, transparent, recycling, fluorescent, colored paper Printer Paper type
  پرتکل شبکه
    TCP/IP, NETBEUI (SMB), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD, other protocols are supported via an external print server
  Network Protocol
  ساختار فایل چاپگر  TAPE9, LZW, Multipage TIFF,Calcomp 906/907, HCBS, PNG, JPEG,  ,HPGL,  HPGL2, HPRTL, TIFF G2/ G3/ G4, Packed Bits, CALS 1 and 2 ,CGM, PostScript Level 2 and , PDF, PDF-A, Multipage PDF/PDF-A Printer File Format
  نوع چاپگر سیاه و سفید لیزری LED
  Electro photographic (LED) with OPC drum, Black & white
  Printer Output Format
  ساختار فایل خروجی اسکن TIFF (uncompressed, Packbits, G3, G4 und LZW), TIFF-JPG, PDF-JPG, PDF
  (uncompressed, LZW und G4), PDF-A, CALS, JPEG 2000; JPEG
   
  Scan File Format
  ضخامت سند قابل اسکن 2 میلی متر
  2 mm
  Thickness of Original
  وزن و ابعاد   315kg / 1375 × 850 × 1170 mm (W.D.H)
  Weight & Dimensions

   
   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

چاپگر لیزری عریض

 • ROWE RS 4000

   
  قابلیت ها

  • سرعت چاپ 4 متر بر دقیقه
  • قابلیت چاپ از1-999 برگ
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • دارای سیستم برش اتوماتیک کاغذ رول
  • دقت سخت افزاری چاپگر 600 × 1200 DPI
  • دارای درگاه LAN و قابلیت دریافت فایلهای چاپی از کلیه کاربران 
  • دارای 2 رول اتوماتیک جهت کپی و چاپ و قابلیت ارتقا به 3 رول
  • قابلیت اتصال سیستم On Line Folding System ROWEFOLD 721-4 جهت تا کردن نقشه های چاپ شده

  نوع چاپگر
  سیاه و سفید لیزری LED
  Black & White: Electro photographic (LED) with OPC drum
  Scanner Output Formats
  سرعت چاپ 4 متر بر دقیقه
  M/MIN  4
  Print Speed
  سایزچاپ
  حداکثر پهنای چاپ: 914میلی متر
  Print Width: 914 mm
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل چاپ: حداکثر:176 متر
  Orginal Length: Max: 176 m
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل چاپ: حداقل:200میلی متر
  Orginal Length: Min: 200 mm
  Print Size
  رابط اتصال Standard: Ethernet 10/100/1000 MBit/sRJ45 Interface
  دقت سخت افزاری 600 × 1200  dpi Optical
  Resolution
  وزن کاغذ
  60 تا 110 گرم بر متر مربع
   
  60-110  gr/m2
  Paper Weight
  نوع کاغذ Plain, transparent, recycling, fluorescent, colored paper Paper type
  پرتکل شبکه
    TCP/IP, NETBEUI (SMB), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD, other protocols are supported via an external print server
  Network Protocol
  ساختار فایل ورودی  TAPE9, LZW, Multipage TIFF,Calcomp 906/907, HCBS, PNG, JPEG,  ,HPGL,  HPGL2, HPRTL, TIFF G2/ G3/ G4, Packed Bits, CALS 1 and 2 ,CGM, PostScript Level 2 and 3, PDF, PDF-A, Multipage PDF/PDF-A  File Format
  وزن و ابعاد    Back Output: 279kg / 1375 × 700 × 960 mm (W.D.H)
  Front Output: 284kg / 1375 × 750 × 1175 mm (W.D.H)

  Weight & Dimensions

   
   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • ROWE RS 6000

  قابلیت ها

  • سرعت چاپ 6 متر بر دقیقه
  • قابلیت چاپ از1-999 برگ
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • دارای سیستم برش اتوماتیک کاغذ رول
  • دقت سخت افزاری چاپگر 600 × 1200 DPI
  • دارای درگاه LAN و قابلیت دریافت فایلهای چاپی از کلیه کاربران 
  • دارای 2 رول اتوماتیک جهت کپی و چاپ و قابلیت ارتقا به 3 یا 4 رول
  • قابلیت اتصال سیستم On Line Folding System ROWEFOLD 721-4 جهت تا کردن نقشه های چاپ شده

  نوع چاپگر
  سیاه و سفید لیزری LED
  Black & White: Electro photographic (LED) with OPC drum
  Scanner Output Formats
  سرعت چاپ 6 متر بر دقیقه
  M/MIN  6
  Print Speed
  سایزچاپ
  حداکثر پهنای چاپ: 914میلی متر
  Print Width: 914 mm
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل چاپ: حداکثر:176 متر
  Orginal Length: Max: 176 m
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل چاپ: حداقل:200میلی متر
  Orginal Length: Min: 200 mm
  Print Size
  رابط اتصال Standard: Ethernet 10/100/1000 MBit/sRJ45 Interface
  دقت سخت افزاری 600 × 1200  dpi Optical
  Resolution
  وزن کاغذ
  60 تا 110 گرم بر متر مربع
   
  60-110  gr/m2
  Paper Weight
  نوع کاغذ Plain, transparent, recycling, fluorescent, colored paper Paper type
  پرتکل شبکه
    TCP/IP, NETBEUI (SMB), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD, other protocols are supported via an external print server
  Network Protocol
  ساختار فایل ورودی  TAPE9, LZW, Multipage TIFF,Calcomp 906/907, HCBS, PNG, JPEG,  ,HPGL,  HPGL2, HPRTL, TIFF G2/ G3/ G4, Packed Bits, CALS 1 and 2 ,CGM, PostScript Level 2 and 3, PDF, PDF-A, Multipage PDF/PDF-A  File Format
  وزن و ابعاد    Back Output: 279kg / 1375 × 700 × 960 mm (W.D.H)
  Front Output: 284kg / 1375 × 750 × 1175 mm (W.D.H)
   

   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • ROWE RS 8000

  قابلیت ها

  • سرعت چاپ 8 متر بر دقیقه
  • قابلیت چاپ از1-999 برگ
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • دارای سیستم برش اتوماتیک کاغذ رول
  • دقت سخت افزاری چاپگر 600 × 1200 DPI
  • دارای درگاه LAN و قابلیت دریافت فایلهای چاپی از کلیه کاربران 
  • دارای 4 رول اتوماتیک جهت کپی و چاپ و قابلیت ارتقا به 6 رول
  • قابلیت اتصال سیستم On Line Folding System ROWEFOLD 721-4 جهت تا کردن نقشه های چاپ شده
    
    

  نوع چاپگر
  سیاه و سفید لیزری LED
  Black & White: Electro photographic (LED) with OPC drum
  Scanner Output Formats
  سرعت چاپ 8 متر بر دقیقه
  M/MIN  8
  Print Speed
  سایزچاپ
  حداکثر پهنای چاپ: 914میلی متر
  Print Width: 914 mm
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل چاپ: حداکثر:176 متر
  Orginal Length: Max: 176 m
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل چاپ: حداقل:200میلی متر
  Orginal Length: Min: 200 mm
  Print Size
  رابط اتصال Standard: Ethernet 10/100/1000 MBit/sRJ45 Interface
  دقت سخت افزاری 600 × 1200  dpi Optical
  Resolution
  وزن کاغذ
  60 تا 110 گرم بر متر مربع
   
  60-110  gr/m2
  Paper Weight
  نوع کاغذ Plain, transparent, recycling, fluorescent, colored paper Paper type
  پرتکل شبکه
    TCP/IP, NETBEUI (SMB), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD, other protocols are supported via an external print server
  Network Protocol
  ساختار فایل ورودی  TAPE9, LZW, Multipage TIFF,Calcomp 906/907, HCBS, PNG, JPEG,  ,HPGL,  HPGL2, HPRTL, TIFF G2/ G3/ G4, Packed Bits, CALS 1 and 2 ,CGM, PostScript Level 2 and 3, PDF, PDF-A, Multipage PDF/PDF-A  File Format
  وزن و ابعاد    Back Output: 337kg / 1375 × 700 × 960 mm (W.D.H)
  Front Output: 342kg / 1375 × 750 × 1175 mm (W.D.H)

  Weight & Dimensions

   


   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • ROWE RS 9000

  قابلیت ها

  • سرعت چاپ 10 متر بر دقیقه
  • قابلیت چاپ از1-999 برگ
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • دارای سیستم برش اتوماتیک کاغذ رول
  • دقت سخت افزاری چاپگر 600 × 1200 DPI
  • دارای درگاه LAN و قابلیت دریافت فایلهای چاپی از کلیه کاربران 
  • دارای 4 رول اتوماتیک جهت کپی و چاپ و قابلیت ارتقا به 6 رول
  • قابلیت اتصال سیستم On Line Folding System ROWEFOLD 721-4 جهت تا کردن نقشه های چاپ شده

  نوع چاپگر
  سیاه و سفید لیزری LED
  Black & White: Electro photographic (LED) with OPC drum
  Scanner Output Formats
  سرعت چاپ 10 متر بر دقیقه
  M/MIN  10
  Print Speed
  سایزچاپ
  حداکثر پهنای چاپ: 914میلی متر
  Print Width: 914 mm
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل چاپ: حداکثر:176 متر
  Orginal Length: Max: 176 m
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل چاپ: حداقل:200میلی متر
  Orginal Length: Min: 200 mm
  Print Size
  رابط اتصال Standard: Ethernet 10/100/1000 MBit/sRJ45 Interface
  دقت سخت افزاری 600 × 1200  dpi Optical
  Resolution
  وزن کاغذ
  60 تا 110 گرم بر متر مربع
   
  60-110  gr/m2
  Paper Weight
  نوع کاغذ Plain, transparent, recycling, fluorescent, colored paper Paper type
  پرتکل شبکه
    TCP/IP, NETBEUI (SMB), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD, other protocols are supported via an external print server
  Network Protocol
  ساختار فایل ورودی  TAPE9, LZW, Multipage TIFF,Calcomp 906/907, HCBS, PNG, JPEG,  ,HPGL,  HPGL2, HPRTL, TIFF G2/ G3/ G4, Packed Bits, CALS 1 and 2 ,CGM, PostScript Level 2 and 3, PDF, PDF-A, Multipage PDF/PDF-A  File Format
  وزن و ابعاد    Back Output: 337kg / 1375 × 700 × 960 mm (W.D.H)
  Front Output: 342kg / 1375 × 750 × 1175 mm (W.D.H)

  Weight & Dimensions

   
   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید