اسکنر تحت شبکه

 • Fujitsu N1800

  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (دو دوربین)
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند (کشش مسطح)
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فراصوتی (Ultrasonic)
  • دارای قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 3048 میلی متر
  • قابلیت اسکن کارت های شناسایی و برجسته حداکثر تا ضخامت 0.76 میلی متر
  • دارای مانیتور لمسی 8.4 اینچ جهت برنامه ریزی اسکنر
  • دارای کامپیوتر داخلی با قابلیت برنامه ریزی و یا نصب هر برنامه دلخواه نظیر نرم افزار اتوماسیون
  • قابلیت ارسال همزمان سند اسکن شده برای چاپ، ایمیل، فکس، فلش مموری و به اشتراک گذاشتن در شبکه
  • دارای قابلیت اتصال به شبکه

                        
   


   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

اسکنر سایز A4

 • Fujitsu Fi-7160

  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (دو دوربین)
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فرا صوتی (Ultrasonic)
  • قابلیت اسکن کارت های شناسایی و برجسته حداکثر تا ضخامت 1/4 میلی متر
  • قابلیت نصب *Post-Imprinter
  • دارای قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 5/588 میلی متر
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند (کشش مسطح)
  • دارای نمایشگر LCD جهت برنامه ریزی اسکنر


   ارايه فايل رنگى، خاكسترى و سياه و سفيد با يکبار اسکن
   اسكن بصورت سياه و سفيد، 256 رنگ خاكستري و تمام رنگي
   قابليت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتيک (Deskew)
   قابليت تميز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمينه و تنظيم اتوماتيكThreshold و Contrast
   تشخيص اتوماتيك ســايز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشيه سياه دور تصاوير اسکن شده          Cropping
   قابليت فيلتر حذف اتوماتيك نويز Noise Removal
   قابليت شبيه سازي طيف رنگهاي خاكستري و تصحيح اسنادي كه تضاد در ميزان روشنائي و تيرگي دارند
   قابليت تصحيح متون و تصاوير چاپ شده با چاپگر سوزني كه داراي نويز و سايه هستند وحذف اتوماتيك پس زمينه رنگي و  نمايش محتويات سند با كيفيت بي نظير
  قابليت ايجاد انواع فايلهاي گرافيكي با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازي مناسب و همچنين فايلهاي MultiPage 
   قابليت تشخيص اسناد سفيد و حذف آنها
   تنظيم اتوماتيک رنگ سفيد
 • Fujitsu Fi-7260

  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (سه دوربین)
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فرا صوتی (Ultrasonic)
  • قابلیت اسکن کارت های شناسایی و برجسته حداکثر تا ضخامت 1/4 میلی متر
  • دارای قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 5/588 میلی متر
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند (کشش مسطح)
  • دارای نمایشگر LCD جهت برنامه ریزی اسکنر


   ارايه فايل رنگى، خاكسترى و سياه و سفيد با يکبار اسکن
   اسكن بصورت سياه و سفيد، 256 رنگ خاكستري و تمام رنگي
   قابليت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتيک (Deskew)
   قابليت تميز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمينه و تنظيم اتوماتيكThreshold و Contrast
   تشخيص اتوماتيك ســايز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشيه سياه دور تصاوير اسکن شده          Cropping
   قابليت فيلتر حذف اتوماتيك نويز Noise Removal
   قابليت شبيه سازي طيف رنگهاي خاكستري و تصحيح اسنادي كه تضاد در ميزان روشنائي و تيرگي دارند
   قابليت تصحيح متون و تصاوير چاپ شده با چاپگر سوزني كه داراي نويز و سايه هستند وحذف اتوماتيك پس زمينه رنگي و  نمايش محتويات سند با كيفيت بي نظير
  قابليت ايجاد انواع فايلهاي گرافيكي با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازي مناسب و همچنين فايلهاي MultiPage 
   قابليت تشخيص اسناد سفيد و حذف آنها
   تنظيم اتوماتيک رنگ سفيد
 • Fujitsu Fi-7180

  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (دو دوربین)
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فرا صوتی (Ultrasonic)
  • قابلیت اسکن کارت های شناسایی و برجسته حداکثر تا ضخامت 1/4 میلی متر
  • قابلیت نصب *Post-Imprinter
  • دارای قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 5/588 میلی متر
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند (کشش مسطح)
  • دارای نمایشگر LCD جهت برنامه ریزی اسکنر


   ارايه فايل رنگى، خاكسترى و سياه و سفيد با يکبار اسکن
   اسكن بصورت سياه و سفيد، 256 رنگ خاكستري و تمام رنگي
   قابليت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتيک (Deskew)
   قابليت تميز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمينه و تنظيم اتوماتيكThreshold و Contrast
   تشخيص اتوماتيك ســايز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشيه سياه دور تصاوير اسکن شده          Cropping
   قابليت فيلتر حذف اتوماتيك نويز Noise Removal
   قابليت شبيه سازي طيف رنگهاي خاكستري و تصحيح اسنادي كه تضاد در ميزان روشنائي و تيرگي دارند
   قابليت تصحيح متون و تصاوير چاپ شده با چاپگر سوزني كه داراي نويز و سايه هستند وحذف اتوماتيك پس زمينه رنگي و  نمايش محتويات سند با كيفيت بي نظير
  قابليت ايجاد انواع فايلهاي گرافيكي با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازي مناسب و همچنين فايلهاي MultiPage 
   قابليت تشخيص اسناد سفيد و حذف آنها
   تنظيم اتوماتيک رنگ سفيد
 • Fujitsu Fi-7280

  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (سه دوربین)
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فرا صوتی (Ultrasonic)
  • قابلیت اسکن کارت های شناسایی و برجسته حداکثر تا ضخامت 1/4 میلی متر
  • دارای قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 5/588 میلی متر
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند (کشش مسطح)
  • دارای نمایشگر LCD جهت برنامه ریزی اسکنر


   ارايه فايل رنگى، خاكسترى و سياه و سفيد با يکبار اسکن
   اسكن بصورت سياه و سفيد، 256 رنگ خاكستري و تمام رنگي
   قابليت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتيک (Deskew)
   قابليت تميز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمينه و تنظيم اتوماتيكThreshold و Contrast
   تشخيص اتوماتيك ســايز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشيه سياه دور تصاوير اسکن شده          Cropping
   قابليت فيلتر حذف اتوماتيك نويز Noise Removal
   قابليت شبيه سازي طيف رنگهاي خاكستري و تصحيح اسنادي كه تضاد در ميزان روشنائي و تيرگي دارند
   قابليت تصحيح متون و تصاوير چاپ شده با چاپگر سوزني كه داراي نويز و سايه هستند وحذف اتوماتيك پس زمينه رنگي و  نمايش محتويات سند با كيفيت بي نظير
  قابليت ايجاد انواع فايلهاي گرافيكي با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازي مناسب و همچنين فايلهاي MultiPage 
   قابليت تشخيص اسناد سفيد و حذف آنها
   تنظيم اتوماتيک رنگ سفيد

اسکنر سایز A3

 • Fujitsu Fi-6750S
                          
  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (دو دوربین)
  • دارای ADF (تغذیه اتوماتیک سند) قابل چرخش + سیستم اسکن مسطح
  • قابلیت اسکن عکس و اسناد با نوشته های برجسته
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند (Super Flat)
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فراصوتی (Ultrasonic)
  • دارای قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 3048 میلی متر
  • دارای پنل قابل برنامه ریزی بر روی اسکنر
   
             


   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Fujitsu Fi-6670
                          
  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (دو دوربین)
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند (Super Flat)
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فراصوتی (Ultrasonic)
  • دارای نرم افزار پردازش تصویر VRS Professional
  • قابلیت نصب Post- Imprinter
  • دارای قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 3048 میلی متر
  • دارای پنل قابل برنامه ریزی بر روی اسکنر

         


   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
   
 • Fujitsu Fi-6770
                          
  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (سه دوربین)
  • دارای ADF (تغذیه اتوماتیک سند) قابل چرخش+ سیستم اسکن مسطح
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند (Super Flat)
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فراصوتی (Ultrasonic)
  • دارای نرم افزار پردازش تصویر VRS Professional
  • دارای قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 3048 میلی متر
  • دارای پنل قابل برنامه ریزی بر روی اسکنر
   
      


   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

اسکنر صنعتی

 • Fujitsu Fi-6800
                          
  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD (دو دوربین)
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند (Super Flat)
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فراصوتی (Ultrasonic)
  • دارای نرم افزار پردازش تصویر VRS Professional
  • قابلیت نصب Post-Imprinter
  • قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 3048 میلی متر
  • دارای پنل قابل برنامه ریزی بر روی اسکنر
   
      


   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Fujitsu Fi-5950
                          
  قابلیت ها
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی تصویر برداری CCD ( دو دوربین)
  • قابلیت اسکن اسناد مختلط از نظر سایز، کیفیت و ضخامت
  • دارای پیشرفته ترین تکنولوژی کشش و حمل سند
  • تشخیص اسناد دو یا چندتایی از طریق امواج فراصوتی (Ultrasonic)
  • دارای نرم افزار پردازش تصویر VRS Professional
  • قابلیت نصب Pre/Post-Imprinter  بصورت انتخابی
  • دارای قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا 863 میلی متر
  • دارای پنل قابل برنامه ریزی اسکنر
   
            


   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید