Scan 600-60-60 & 60 HA

Scan 600-60-60 & 60 HA

Scan 600-60-60 & 60 HA
اسکنر نقشه رنگی ROWE SCAN 600-60-60/HA-60، سرعت اسکن سیاه و سفید 18/5 متر بر دقیقه، سرعت اسکن رنگی 7 متر بر دقیقه، حداکثر ضخامت نقشه 1/5 میلی متربرای مدل 60-60 و 30 میلی متر برای مدل 60-HA-60، حداکثر پهنای نقشه 1601 میلی متر، حداکثر پهنای قابل اسکن 1524 میلی متر، دقت 1200×2400 نقطه بر اینچ مربع(DPI) سخت افزاری، حداکثر سایز اسکن عرض 1524 میلی متر و طول نامحدود، اینترفیسUSB 2.0 ، دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده، چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر، سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه، دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده و چروک، قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر، همراه با نرم افزار ROWE SCAN Manager LT جهت اسکن نقشه با قابلیت پردازش تصویری جهت صاف نمودن اسناد کج اسکن شده (Deskew)، تمیز کردن، پر رنگ کردن متون کم رنگ، کم رنگ کردن زمینه و تنظیم اتوماتیکbrightness روشنایی و غلظت رنگ،Threshold و Contrast، تشخیص اتوماتیک سایز سند (Automatic Size Detection)، گرفتن حاشیه سیاه دور تصویر (Cropping)، حذف نویز (Noise Removal)، شبیه سازی طیف رنگهای خاکستری، تصحیح اسنادی که تضاد در میزان روشنایی و تیرگی دارند، حذف پس زمینه رنگی و نمایش محتویات نقشه با کیفیت بی نظیر، ایجاد فایلهای گرافیکی با ساختار TIFF، JPG، PDF، PDF-A، Post Script 2 and 3، PNG، BMP، CalComp با فشرده سازی مناسب و فایلهای Multi Page و Multi PDF، بالاترین تکنولوژی کشش سند بصورت فوق مسطح با قابلیت اسکن از اسناد ضخیم و قابلیت تبدیل به دستگاه کپی با اتصال رایانه و چاپگر عریض می باشد.
  • مشخصات کلی
  • مشخصات فنی

  قابلیت ها
   

  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • دقت سخت افزاری 1200 × 2400 DPI
  • سرعت اسکن 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • قابلیت اسکن تا ضخامت 30 میلیمتر در مدل HA
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1524 میلی متر (60 اینچ)
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • چاپ همزمان فایل اسکن شده توسط چاپگر
  • حذف نقاط اضافی، نویز و حاشیه سیاه کنار نقشه
  • سیستم هوشمند تصحیح رنگ تصاویر، نقاط و زمینه
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی اسناد اسکن شده
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS با 2 سری لامپ LED جهت حذف سایه در اسناد تاخورده یا چروک
  • قابلیت اسکن، پست الکترونیک، ذخیره روی USB، ارسال فایل بر روی شبکه و کپی با اتصال چاپگر
    
   

  سرعت اسکن
  سیاه و سفید: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  B&W: 18.5 m/min (12  inch/Sec)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  رنگی: 7 متر بر دقیقه (4/6 اینچ بر ثانیه)
  Color: 7 m/min (4.6 inch/Sec)
  Scanning Speed
  سایز نقشه
  حداکثر پهنای نقشه: 1601میلی متر(63 اینچ) 
  Max Media Width: 1601 mm (63 inch)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  حداکثر پهنای قابل اسکن: 1524میلی متر(60 اینچ)
  (Max Scan Width: 1524 mm (60 inch 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  طول قابل اسکن: نامحدود
  Scan Length: Unlimited
  Document Size
  رابط اتصال USB 2.0 Interface
  دقت سخت افزاری 1200 × 2400  dpi Optical
  Resolution
  ساختار خروجی
  سیاه و سفید، 256 رنگ خاکستری و رنگی
  B/W, 16-bit Grayscale,48 bit Color
  Scanner Output  Formats
  ساختار بایگانی خروجی TIFF, Multi TIFF, PDF, Multi PDF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP Output File
  ضخامت نقشه
  1/5 میلی متر
  1.5 MM
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 میلی متر
  30 MM
  Maximum Thickness
  اسکن روزانه
  نامحدود
  Unlimited
  Daily Throughput
  تکنولوژی اسکن دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  CIS Dual Tricolor Play
  Scanning Technology
  نرم افزار همراه
  Rowe Scan Manager LT, RoweScanManagerSE(Option)
  ( RoweScanManagerPro(Option),RoweScanManagerTouch(Option
  Bundled Software

   

   
   
   
   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
  خصوصیات اسکنر