فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی
فرم نظرسنجی
* نام :
* نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* نام شرکت ارگان یا سازمان :
آدرس :
* زمان انتظار برای حضور کارشناس فنی در محل :
* نحوه آموزش، نصب و راه اندازی دستگاه :
* تخصص، تجربه و مهارت کارشناس فنی اعزامی :
* زمان انتظار تعمیر دستگاه معیوب در شرکت :
* کیفیت و تفاوت کارکرد دستگاه پس از تعمیر دستگاه :
* میزان هزینه تعمیر به نسبت تعمیرات صورت گرفته :
* رضایت شما از نحوه برخورد کارکنان و خدمات فنی :
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت اصلاح امور مرقوم نمایید :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :