ماشینهای اداری پیشگامان

ماشینهای اداری پیشگامانماشینهای اداری پیشگامان
تلفن : 017-33333504
فاکس : 017-33333504
نام مدیر : آقای مرتضی صلواتیان
آدرس : کنبد کاووس، بلوار 17 شهریور شرقی، جنب اداره تربیت بدنی
توضیحات : فروش و خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :