ماشینهای اداری پارس

ماشینهای اداری پارسماشینهای اداری پارس
تلفن : 077-37266340
فاکس : 077-37266340
نام مدیر : آقای مسعود رمضانی
آدرس : عسلویه، خیابان مسجد جامع، روبرو ساختمان نیرو انتظامی، ماشینهای اداری پارس عسلویه
توضیحات : خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :