ماشینهای اداری نخستین

ماشینهای اداری نخستینماشینهای اداری نخستین
تلفن : 034-34269659
فاکس : 034-34269297
نام مدیر : آقای محمد جمالی
آدرس : رفسنجان، خیابان پاسداران، نبش کوچه چهارم، نرسیده به سه راه شهید بهشتی
توضیحات : خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :