ماشینهای اداری مهرکپی

ماشینهای اداری مهرکپیماشینهای اداری مهرکپی
تلفن : 041-52242215
فاکس : 041-52242215
نام مدیر : آقای رضا عسگری
آدرس : میانه، خیابان امام، روبروی شهرداری
توضیحات : فروش و خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :