فروشگاه پیوند رایانه

فروشگاه پیوند رایانهفروشگاه پیوند رایانه
تلفن : 058-32240941
فاکس : 058-32235245
نام مدیر : آقای مهدی امیدوار
آدرس : بجنورد-چهارراه مخابرات-خیابان طالقانی غربی-مجتمع گلهای 1و 2
توضیحات : فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :