فروشگاه هپسام

فروشگاه هپسامفروشگاه هپسام
تلفن : 044-36231122
فاکس : 044-36224063
نام مدیر : آقای مهدی کریم زادگان
آدرس : خوی، خیابان امام اول کوچه شهربانی ، پاساژ امیرکبیر طبقه همکف
توضیحات : خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :