عارف کامپیوتر

عارف کامپیوترعارف کامپیوتر
تلفن : 051-52240407
فاکس : 051-52242235
نام مدیر : آقای محمد اسماعیل زاده
آدرس : تربت حیدریه، خیابان آسایش، نبش آسایش 5
توضیحات : خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :