شرکت کامپیوتر پنتیوم

شرکت کامپیوتر پنتیومشرکت کامپیوتر پنتیوم
تلفن : 086-32210690
فاکس : داخلی 6
نام مدیر : آقای پیمان قدیری
آدرس : اراک، میدان دارایی، به طرف نیسانیان، ساختمان باران
توضیحات : فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :