شرکت مصباح رایانه

شرکت مصباح رایانهشرکت مصباح رایانه
تلفن : 056-32204181
فاکس : 056-32204180
نام مدیر : آقای علی سلیمیان
آدرس : بیرجند،خیابام معلم، بین معلم 10 و 12 پلاک
توضیحات : فروش و خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :