شرکت ماهان الکترونیک

شرکت ماهان الکترونیکشرکت ماهان الکترونیک
تلفن : 076-32244511
فاکس : 076-32243616
نام مدیر : آقای عبدالرضا آزادپور
آدرس : بندر عباس، چهار راه سازمان، خیابان امام موسی صدر شمالی، روبرو کتاب فروشی استاد
توضیحات : فروش و خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :