شرکت شمس پردازشگر

شرکت شمس پردازشگرشرکت شمس پردازشگر
تلفن : 041-35432554
فاکس : 041-35432553
نام مدیر : آقای محمد حیدری
آدرس : تبریز، خ آزادی، ما بین بیمارستان سینا و چهارراه حافظ، ساختمان شمس
توضیحات : فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :