شرکت سنه گستر آبیدر

شرکت سنه گستر آبیدرشرکت سنه گستر آبیدر
تلفن : 087-33287407
فاکس : 087-33243744
نام مدیر : صلاح عبادی
آدرس : سنندج، خیابان مردوخ جنوبی، روبرو کمیته امداد، طبقه فوقانی بانک مسکن
توضیحات : خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :