شرکت رایانه گستر فراز

شرکت رایانه گستر فرازشرکت رایانه گستر فراز
تلفن : 054-37228000
فاکس : 054-37228000
نام مدیر : آقای عبدالحسین ستوده
آدرس : ایرانشهر، بلوار بلوچ
توضیحات : خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :