شرکت برنا پرداز گامبرون

شرکت برنا پرداز گامبرونشرکت برنا پرداز گامبرون
تلفن : 076-32237060
فاکس : 076-32237060
نام مدیر : آقای مهدی رفیعی
آدرس : بندر عباس، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان شهید کازرونی، مجتمع تجاری آریا، نیم طبقه شرقی
توضیحات : خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :