خدمات ماشینهای اداری طاها

خدمات ماشینهای اداری طاهاخدمات ماشینهای اداری طاها
تلفن : 054-33224204
فاکس : 054-33224880
نام مدیر : آقای حمید رضا تقی نژاد
آدرس : زاهدان، خیابان فردوسی روبروی فردوسی 3
توضیحات : فروش و خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :